Toimunud valimiste kandidaatide otsing

Selle otsinguvormiga on leitav informatsiooni kõikide 1992-2019 aastal Riigikogu (RK), kohaliku omavalitsuse volikogu (KOV) ja Euroopa Parlamendi (EP) valimistel osalenud kandidaatide kohta.

Iga kandidaadi kohta näidatakse: 
Kandidaadi nimi; millisest valimisest osa võttis; (KOV volikogu valimiste korral) millises vallas/linnas kandideeris; ringkonna number; kandidaadi reg number; nimekirja nimi; saadud häälte arv ning valimistel valituks osutumine +/-.
2009. a Euroopa Parlamendi valimistel kinniste nimekirjadega süsteemis erakonna nimekirjas kandideerinud kandidaatide kohta hääli ei ole võimalik näidata.

Liiga üldiste otsingutulemuste vältimiseks sisestage vähemalt nelja tähemärgiline otsisõna.

 

Kandidaat Valimine Vald/linn Ringkonna number Kandidaadi number Nimekiri Hääli Valitud
Yoko AlenderEP 20141123Erakond Isamaa ja Res Publica Liit1611-
Yoko AlenderEP 20191140Eesti Reformierakond1739-
Yoko AlenderKOV 2013Tallinn8296Erakond Isamaa ja Res Publica Liit1991-
Yoko AlenderKOV 2017Tallinn81263Eesti Reformierakond1599+
Yoko AlenderRK 20154300Eesti Reformierakond2715+
Yoko AlenderRK 20198305Eesti Reformierakond997+
+ + +