Algab kandidaatide ülesseadmine Vabariigi Presidendi valimiseks valimiskogus

Homme, 20. septembril kell 9 algab kandidaatide registreerimiseks esitamine Vabariigi Presidendi valimiseks valimiskogu I voorus. Kandidaate saab üles seada kuni neljapäeva, 22. septembri kella 18-ni. 

Kandidaadi ülesseadmise õigus on 21 valimiskogu liikmel, iga liige võib olla ainult ühe kandidaadi ülesseadjaks.  Valimiskokku kuulub 101 Riigikogu liiget ja 234 kohaliku omavalitsuse volikogu liiget. Kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja peab olema Eesti kodanik ja teda valinud kohaliku omavalitsuse volikogu liige.

Registreerimiseks esitavad ülesseadjad Vabariigi Valimiskomisjonile esildise, mis sisaldab kandidaadi ees- ja perekonnanime, sünniaastat, -kuud ja –päeva, ülesseadjate nimesid ja allkirju ning esildise koostamise kuupäeva.

Esildisele peab lisama kandidaadi omakäelise, kuupäeva ja allkirjaga nõusoleku kandideerida Vabariigi Presidendiks ja kinnituse, et ta vastab Vabariigi Presidendi kandidaadile esitatavatele seadusega sätestatud nõuetele. Samuti dokumendid, mis tõendavad, et kandidaat on sünnilt Eesti kodanik.

Kandidaadi registreerimiseks nõutavad dokumendid esitab Vabariigi Valimiskomisjonile (Toompea tn 1, Tallinn) üks kandidaadi ülesseadjatest. Vabariigi Valimiskomisjon koguneb koosolekule reedel, 23. septembril kell 12, et kandidaadid registreerida.

Riigikogu kolmandast voorust kandusid otse valimiskogu esimesse vooru kandidaadid Siim Kallas ja Mailis Reps.

Vabariigi Presidendi valimise esimene voor toimub valimiskogus laupäeval, 24. septembril  kell 12 ning vajadusel teine voor kell 16. 

+ + +