Algas eelhääletamine valimisjaoskondades

Täna algas kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Koos elektrooniliselt antud häältega oli  täna õhtuks oma hääle andnud 93 843 valijat, mis moodustab 8,6 protsenti nende üldarvust. Võrdluseks: kevadiste Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamise esimese päeva õhtuks oli oma hääle andnud 50 852 valijat, mis moodustas 5,6 protsenti nende üldarvust.

Interneti teel hääletamise võimalust oli täna õhtul kella kaheksaks kasutanud 65 784 valijat. Võrdluseks: Euroopa Parlamendi valimistel oli elektrooniliselt hääletanute koguarv 58 669 valijat. Elektrooniliselt saab hääletada ööpäevaringselt kuni kolmapäeva õhtul kella kaheksani veebilehel www.valimised.ee.  Soovi korral saab häält muuta uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise ajal valimisjaoskonnas hääletades. Valimispäeval häält muuta ei saa.
 
Eelhääletada saab veel teisipäeval ja kolmapäeval, mil kõik valimisjaoskonnad on avatud kella 12.00-st kuni 20.00-ni. Samal ajal toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, milleks on igas linnas ja vallas avatud vähemalt üks jaoskond. 18 oktoobril saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas.
Elektrooniliselt hääletanud inimeste arvu saab teada aadressilt www.valimised.ee , andmed uuenevad iga 15 min järel. Valimisuudiseid saab lisaks Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehele www.vvk.ee jälgida ka interneti suhtlusvõrgustikus Twitter aadressil http://twitter.com/valimiskomisjon  .
+ + +