Ametisse asus valimiskomisjoni sekretariaat

Alates 1. maist 2013 asus Vabariigi Valimiskomisjoni otsusel ametisse komisjoni sekretariaat, mille ülesandeks on komisjoni teenindamine lähenevate valimiste ettevalmistamisel ja korraldamisel.

Valimiskomisjoni sekretariaadi koosseis on järgmine:

Priit Vinkel – juhataja;
Mihkel Pilving – juhataja asetäitja;
Arne Koitmäe – liige;
Karina Loi – liige;
Leino Mandre – liige;
Helena Stepanov – liige;
Katre Tubro – liige. 

Sekretariaadi volitused kestavad 30. novembrini 2013.

+ + +