Avatud on Riigikogu valimiste e-koolituse keskkond

E-koolitus (koolitus.vvk.ee) sisaldab kahte kursust: keerukama tasemega kursus on suunatud valimiskomisjoni liikmetele ja vaatlejatele ning lihtsam versioon valijale.

Valijatele mõeldud kursuse tulemusena saab lühiülevaate valimis- ja hääleõigusest, nt kellel on õigus hääletada ja kandideerida Riigikogu valimistel. Samuti saab teada, mis vahe on  valimisringkonnal ja -jaoskonnal, milleks on vajalik valijakaart ja kust tulevad kandidaadid. Koolitusel pööratakse tähelepanu põhilistele hääletamisviisidele, nagu eelhääletamine, e-hääletamine, välisriigis, valimispäeval ja kodus hääletamine. Lisaks kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas tuleks toimida valimisjaoskonnas ning selgub ka, kas hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine on kaelamurdev ülesanne.

Valimiskomisjoni liikmetele suunatud kursus on täiendavaks õppimisvõimaluseks neile, kes tegelikult hääletamisprotseduure ja -toiminguid läbi viima hakkavad. Ka valimiste vaatlejad võiksid läbida põhjalikuma koolituskursuse, et nad oskaksid paremini hinnata hääletamistoimingute  ja -protseduuride seaduslikkust.

Pärast materjalidega tutvumist saab iga kursusel osaleja oma teadmised proovile panna – peatükkide lõpus on valikvastustega testid. Testide tulemusi ei avalikustata.

Kontrolli üle, kui hea valimiste asjatundja oled (või kui heaks võid saada). Julget pealehakkamist!

Täiendav info:  www.vvk.ee

Siiri Sillajõe siiri dot sillajoe at riigikogu dot ee, tel. 631 6505

+ + +