Eelhääletas 24,4% valijatest

Eelhääletamise lõpuks, 16. oktoobril kella 20-ks on oma hääle andnud ca 265 000 valijat, mis moodustab 24,4% valijate üldarvust. Interneti teel hääletamise võimalust kasutas seitsmel päeval kokku 133 808 valijat.

Valimispäeval, 20. oktoobril saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik elukohajärgse valimisjaoskonna valijal taotleda hääletamist ka kodus. Kodus hääletamiseks tuleb esitada elukohajärgsele valimisjaoskonnale või valla- või linnavalitsusele hiljemalt valimispäeval kell 14 kirjalik taotlus. Hääletamiskasti saab koju tellida ka telefoni teel, kuid seda ainult valimispäeval kell 9 – 14.

Põhjalikum hääletamisest osavõtu statistika.
 

+ + +