Elektroonilise Hääletamise Komisjon pidas esimese töökoosoleku

Eile kogunes oma esimesele koosolekule Elektroonilise Hääletamise Komisjon. Komisjon valis aseesimehe, kelleks sai Epp Maaten. Komisjoni esimees Tarvi Martens tutvustas komisjoni töö põhimõtteid ja korraldust ning andis ülevaate eelseisvatest arendusplaanidest.

Elektroonilise Hääletamise Komisjon moodustati 17. detsembril 2012 kuueliikmelisena. Komisjoni ülesanneteks on ette valmistada ja korraldada elektrooniline hääletamine, lahendada seadusekohast elektroonilist hääletamist takistavad juhtumid, teha kindlaks elektroonilise hääletamise tulemused ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

Elektroonilise Hääletamise Komisjoni veebileht asub: http://www.vvk.ee/valimiste-korraldamine/elektroonilise-haaletamise-komisjon/

 

 

 

 

+ + +