EP valimiste eel: heaoluturismi küsimus lõhestab Taani parteimaastikku

Valimiste kuupäev: 25. mai

Mandaatide arv: 13Valimissüsteem

Taani 13 mandaati valitakse ühes üleriiklikus valimisringkonnas.  Valijad võivad anda hääle tervele nimekirjale või märkida ära kandidaadi, keda ühest nimekirjast eelistatakse. Mandaadid jaotatakse d’Hondti meetodit kasutades, liites eelnevalt valimisnimekirjale kui selles kandideerinud kandidaadile antud hääled. Valimistel kasutatakse avatud nimekirjade põhimõtet - valituks osutuvad enim hääli kogunud kandidaadid.

Valimisnimekirja võib esitada iga partei, mis saavutas viimastel parlamendi ehk folketingi või Euroopa Parlamendi valimistel vähemalt ühe mandaadi. Teised parteid võivad samuti kandideerida, kuid peavad valimisnimekirja registreerimiseks kogume toetusallkirju - vähemalt kaks protsenti viimaste parlamendivalimiste kehtivate häälte arvust, mis tegelikkuses tähendab ligi 72 000 allkirja. Iga erakonna nimekirjas võib olla maksimaalselt 20 kandidaati. Erakonnad ega valimisliidud Taanis kautsjoni maksma ei pea.

Valimised 2009

Taani parteimaastikku iseloomustab mitmeparteisüsteem, mida aastakümneid on vedanud liberaalide (Venstre) ja sotsisaaldemokraatide vastasseis. Ehkki enamik Taani peavoolu erakondi toetab tugevamat Euroopat, on Taani üks euroskeptilisemaid riike Euroopa Liidus, mida kinnitab ka euroalaga mitteliitumine .

Sellest hoolimata ei ole Taanis esilekerkinud ühtegi tõsiseltvõetavat eurovastast erakonda ning valimistel domineerisid traditsiooniliselt Sotsiaaldemokraatlik erakond 21,5- ja liberaalid 20,5- protsendise valijate toetusega.

Valimiste peamisteks vaidlusteemadeks olid viis aastat tagasi eelkõige siseriiklikud küsimused. Arutelud tarbijate kaitsmise, tööjõu vaba liikumise ja loomade õiguste üle kroonisid poliitilisi valimisdebatte 2009. aastal. Üleeuroopaline majanduskriis ei olnud Taanis niivõrd tunnetatav kui Ida-Euroopas ja esines poliitilistes diskussioonides üsnagi episoodiliselt. Tähelepanu tõmbas siiski vasakliberaalse erakonna (Radikale Venstre) ettepanek, et Taani võiks kriisiaastatel maksta Euroopa Liidu eelarvesse tavapärasest suurema summa, mis oleks suunatud Ida-Euroopa riikide abistamiseks.

Valimisaktiivsus oli viis aastat tagasi ligi tosin protsendipunkti kõrgem kui varasematel valimistel, küündides 59,5 protsendini. Valijate osaluse kasvu ei põhjustanud siiski  tärganud huvi Euroopa Liidu vastu, vaid oli seotud samal päeval toimuva rahvahääletusega, millega muudeti troonipärimise seadust.

2014 - kandidaadid ja valimissituatsioon

Tänavuste europarlamendi valimiste soosikuks on parempopulistlik Taani Rahvapartei, mida juhib karismaatiline Kristian Thulesen Dahl. Küsitluste järgi toetab rahvapartei juhi Euroopa Liidu seisukohti  43 protsenti valijatest, samal ajal kui Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe ja peaministri Helle Thorning Schmidti vaateid näeb sümpaatsetena vaid natuke üle kolmandiku valijatest.

Ühelt poolt on sotsiaaldemokraatide languse põhjustanud rahva pettumus ning valimiseelsete lubaduste täitmata jätmine, kuid peamine lõhe opositsioonilise rahvapartei ja peaministri erakonna vaadetes seisneb heaoluturismi küsimuses. Nimelt süüdistab Populistlik rahvapartei Taani hädades ja heaoluriigi lõhkumises idaeurooplasi ja uusimmigrante ning soovib töörännet ja üldist migratsiooni vähendada.  Rahvapartei liidrid kahetsevad Schengeniga ühinemist ning soovivad taastada kontrolli Taani piiridel.

Valitsuskoalitsiooni kuuluvad Sotsiaaldemokraadid ja vasakliberaalid toetavad  Euroopa integratsiooni ning väidavad, et uusimmigrandid toovad maksudena riiki rohkem raha kui neile erinevate hüvitistena makstakse.

Taani Liberaalid, kes üldjuhul sotsiaaldemokraatide langusest  võidaks, on samuti võtnud heaoluturismivastase joone, kuid kuna nende sõnum ei ole niivõrd populistlik ja äärmuslik kui rahvaparteilastel, ei näita küsitlused neile valimistel tavapärasemast suuremat edu.

Heaoluturismi temaatika kõrval tasub jälgida veel praeguse peaministri edasist saatust. Langeva populaarsusega sotsiaaldemokraadid peavad suvel tõenäoliselt tegema mõningaid vangerdusi ning üheks variandiks on Thorning Schmidti asumine mõnele Euroopa Liidu kõrgele ametikohale. Ehkki Schmidt on sotsiaaldemokraat, mis mängib kõrgetele kohtadele pürgimisel olulist ja soosivat rolli, on tema kandidatuuri miinuseks taanlaste üldine euroskeptilisus ja eurotsooni mitte kuulumine.

Ülevaate koostas MTÜ Valimisvaatlus

    

+ + +