EP valimiste eel: Küprosel olulisi muudatusi kuue mandaadi jagunemisel oodata pole

Valimiste kuupäev: 25. mai

Mandaatide arv: 6Valimissüsteem

Oma avatud nimekirjade ja tervet riiki hõlmava valimisringkonna poolest kuulub Küpros teiste riikidega koos ühtlasesse halli massi. Nagu Kreekatki, eristab Küprost suuremast osast muudest riikidest see, et hääletamine on kohustuslik. Samas, nagu Kreekaski, kohustuse eiramisel sanktsioone ei rakendata. Numbriliselt on küllaltki huvitav Küprose 1,8 protsendiline lävend, mis tuleb ületada, et kohtade jagamises kaasa rääkida. Kohtade jagamisel kasutatakse Hare’i meetodit, mis vastupidiselt d’Hondtile annab eelise pigem madalama toetusega nimekirjadele.

Valimised 2009

2004. aasta valimiste märksõna oli „Küprose Probleem“ ehk saare lõunaosa ja rahvusvaheliselt tunnustamata Põhja-Küprose ühendamine. Ka 2009. aastal mõjutas Euroopa Liidu seisukoht ja tegevus selles küsimuses inimeste arvamust ühendusest, kuid valimistel oli see peateemaks vaid valimiste suurima kaotaja Demokraatliku Partei jaoks.

Parteide teemafookuste erinevused muutsid valimisdebati igavaks monoloogide reaks, mis vähendasid inimeste huvi valimiste vastu. Lisaks pikk nädalavahetus, küllaltki ettearvatavad valimistulemused ja sanktsioonide puudumine valimiskohustuse mittetäitmisel – see kõik tõi kaasa 59,4-protsendilise osaluse, mis oli tol hetkel ülekaalukalt madalaim kõigist varasematest valimistest. Tulemused mandaatide osas võrreldes eelmiste valimistega palju ei muutunud. Koha said lõpuks sotsiaaldemokraadid, kes 2004. aastal olid mandaadi kaotanud vaid 37 häälega.

2014 – kandidaadid, valimissituatsioon, mida näitavad arvamusküsitlused?

„Küprose probleemi“ lahendamine liigub edasi väga vaevaliselt, kuid ikkagi liigub. Sellest tulenevalt on küsimusel tõenäoliselt oma roll mängida ka Euroopa Parlamendi valimistel. Sellest, et teema on tuline, annab tunnistust Küprose valitsuse tagasiastumine 2014. aasta veebruari lõpus, kui ÜRO egiidi all toimunud järgmine ring kõnelusi probleemi lahendamiseks ei viinud tulemusteni. Tõsi, suure eeltöö sellele oli teinud võimetus leida kompromissi uue erastamisseaduse vastuvõtmiseks, millest sõltus järgmise Maailma Valuutafondi, Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni – elik troika – abipaketi väljamakse ja mis viis viie Demokraatliku Partei ministri tagasiastumiseni.  

Pärast 2012 alanud ning 2013 kulminatsiooni leidnud pangandussektori kokku kukkumist on ühe suure teemana lisandunudki troika abipaketid ning sellega seonduvad läbirääkimised. Olukorda on olnud varmas ära kasutama peamine opositsioonijõud Töörahva Progressiivne Partei, kes on lubanud tugevamalt vastu seista troika nõudmistele. Valitsuse positsiooni valimiste eel on pisut parandanud Valuutafondi raport, mille kohaselt on riigi pangandussektor stabiliseerumas.

Olulisi muudatusi kuue mandaadi jagunemises oodata pole. Valitsev Demokraatlik Kongress on võtmas kahte mandaati, jättes neli mandaati järgmistele jagada. Sotsiaaldemokraadid, kes on balansseerinud ühe mandaadi piiril on valimisteks seljad kokku pannud rohelistega. 

Koostas: MTÜ Valimisvaatlus 

+ + +