Euroopa Parlamendi valimistel muutub vaatlejana osalemine lihtsamaks

Vabariigi Valimiskomisjon on vastu võtnud kõik määrused, mis reguleerivad eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste korralduslikku külge. Olulisemad neist on hääletamise korraldamise ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemise kord, kandidaatide registreerimise kord ning vaatleja staatus. Seega on kogu õiguslik baas valimiste läbiviimiseks olemas.

„Oluline muudatus on vaatleja staatuses. Kui varem pidi vaatlejaks saamisel selleks vastava tunnistuse taotlema, siis alates neist valimistest on igaühel õigus vaadelda valimiskomisjonide toiminguid ja viibida vaatlejana valimiskomisjoni koosolekutel," sõnas vabariigi valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu. „Samas ei tohi vaatleja segada valija hääletamist, valimiskomisjoni tööd ega osaleda valimiskomisjoni pädevuses olevates toimingutes," lisas Heinsalu.

Europarlamendi valimised toimuvad Eestis 25. mail. Välisesindustes saab hääletada alates 10. maist, Eestis algab e-hääletamine ja eelhääletamine 15. maist. Valimised toimuvad avatud kandidaatide nimekirjadega, valijad hääletavad kandidaatide poolt. Enne kandidaatide registreerimiseks esitamist, mis algab 26. märtsil peavad erakonnad ja üksikkandidaadid kandma rahandusministeeriumi arvele kautsjoni 1775 eurot iga kandidaadi kohta, mis tagastatakse, kui erakond või üksikkandidaat kogub vähemalt 5% häältest. Eesti valib Europarlamenti kuus liiget.

+ + +