Hääletamas käis 392 494 valijat

Esialgsetel andmetel käis Euroopa Parlamendi valimistel hääletamas 392 494 hääleõiguslikku kodanikku, mis moodustab 43,2 protsenti nende üldarvust. Elektrooniliselt hääletas 58 669 inimest, mis moodustab 14,9 protsenti kõikidest hääletanutest. Kõige kõrgem oli osalusprotsent Tallinnas ( 53,7 %), kõige väiksem  Saaremaal ( 32,2 %).

2004.a. Euroopa Parlamendi valimistest võttis osa 26,8 protsenti.

+ + +