Häälte lugemine on lõppenud

Praeguseks on häälte lugemine kõigis 625-s valimisjaoskonnas lõppenud. Jaoskondadest edastati andmeid valimiste infosüsteemi edukalt, kahjuks tekkis vahepeal tehniline tõrge nende andmete edastamisel avalikkusele. 

Vabariigi Valimiskomisjoni koostööpartner tarkvarafirma Helmes testis valimiste ettevalmistamise käigus infosüsteemi põhjalikult, kuid täna ilmnenud viga siis ei tuvastatud. Helmese poolt oli ette valmistatud ka kolm erinevat tagavara varianti, kuid kahjuks ükski neist ei toiminud soovitult. Seetõttu läks käiku neljas varulahendus ning tulemusi hakati edastama võimalikult kiiresti alternatiivsete infokanalite Facebooki ja Twitteri kaudu. Hääletamise esialgsed tulemused on nähtaval Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel www.vvk.ee .

Eksperdid analüüsivad juhtunu põhjalikult läbi ja esitavad lähiajal täpse ülevaate sellest, mis võisid olla tehnilise tõrke põhjuseks. Vabariigi Valimiskomisjon vabandab kõigi poliitikahuviliste ees ja soovib head ööd!

+ + +