Homme on eelhääletamise viimane päev

Täna jätkus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Koos elektrooniliselt antud häältega oli  täna õhtuks oma hääle andnud 158 386 valijat, mis moodustab 14,5 protsenti nende üldarvust. Võrdluseks: kevadiste Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamise teise päeva õhtuks oli oma hääle andnud 82 505 valijat, mis moodustas 9 protsenti nende üldarvust.
Interneti teel hääletamise võimalust oli täna õhtul kella kaheksaks kasutanud 81 455 valijat. Elektrooniliselt saab hääletada ööpäevaringselt kuni homme õhtul kella kaheksani veebilehel www.valimised.ee. Soovi korral saab häält muuta uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise ajal valimisjaoskonnas hääletades. Valimispäeval häält muuta ei saa.
Kolmapäev, 14. oktoober on eelhääletamise viimane päev, mil kõik valimisjaoskonnad on avatud kella 12.00-st kuni 20.00-ni. Samal ajal toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, milleks on igas linnas ja vallas avatud vähemalt üks jaoskond. 18. oktoobril saab hääletada üksnes elukohajärgses valimisjaoskonnas.
adressilt www.valimised.ee , andmed uuenevad iga 15 min järel. Valimisuudiseid saab lisaks Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehele www.vvk.ee jälgida ka interneti suhtlusvõrgustikus Twitter aadressil http://twitter.com/valimiskomisjon  .saab teada aElektrooniliselt hääletanud inimeste arvu 

+ + +