Homsest saab hääletada välisesindustes

Homsest, 14. veebruarist kuni 19. veebruarini saavad välismaal elavad või ka reisivad vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud hääletada välisesindustes meelepärase Riigikokku kandideerija poolt.

Kokku on avatud 40 hääletamispunkti 35 riigis. Välisesinduses hääletamist peab esindus võimaldama vähemalt kahel päeval. 

Täpsem info Välisministeeriumi kodulehellt: vm.ee/et/2015-riigikogu-valimised-haaletamine-valisriigis

Lisaks esindustes hääletamisele saab välismaal olles oma valiku teha ka kirja teel hääletades või elektrooniliselt hääletades. 

 

 

 

 

+ + +