Järgmisel esmaspäeval toimub seminar e-hääletamise vaatlejatele

Seoses lähenevate Euroopa Parlamendi valimistega korraldame e-hääletamise vaatlejatele suunatud neljast seminarist koosneva koolituste sarja.

Esimene seminar toimub esmaspäeval, 21. aprillil algusega kell 16 Vabariigi Valimiskomisjonis (Komandandi maja, Toompea 1, Tallinn).

Jätkuseminaride toimumisajad lepitakse kokku kohapeal vastavalt osalejate eelistustele.

Koolituse eesmärgiks on tõstatada ja vastata e-hääletamise vaatlemisega seotud küsimustele. Lisaks seminaridest osavõtule eeldavad korraldajad osalejatelt valmisolekut põhjalikult jälgida e-hääletamise süsteemi seadistusprotseduure, mis toimuvad 6. – 9. maini. Samuti on vaatlejatele väga oluline olla kohal  häälte kokku lugemisel valimispäeval, 25. mai õhtul. See on vajalik, et veenduda oma silmaga selles, kuidas korrektselt seadistatud süsteemist tekivad korrektsed valimistulemused.

Koolituse viib läbi elektroonilise hääletamise komisjoni esimees Tarvi Martens.

Siduva tulemusega elektroonilisi hääletamisi on Eestis korraldatud alates 2005. aastast. 2013. aasta kohalikel valimistel kasutas seda hääletusviisi 133 808 inimest. Muuhulgas on e-hääletamine pälvinud laialdast rahvusvahelist tähelepanu. Avalikkuses on palju kõneainet tekitanud e-valimistega seotud teemad, kuid vaatlemist puudutavaid küsimusi ei ole senini väga palju käsitletud.

+ + +