Keskpäevaks käis hääletamas 342 936 valijat

Täna kella 12.00 seisuga on Riigikogu valimistel käinud hääletamas 342 936 hääleõiguslikku kodanikku, mis moodustab 37,6 % valijate üldarvust. 2007. a Riigikogu valimistel oli keskpäevaks käinud hääletamas 32,3% valijatest.
Täna on kõik valimisjaoskonnad avatud kell 20.00-ni. Valimispäeval saab hääletada üksnes oma kodukoha jaoskonnas. Elektrooniliselt antud häält enam muuta ei saa.
Täna toimub ka kodus hääletamine. Kui valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Selleks esitab valija oma elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile või siis valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) kirjaliku taotluse hiljemalt kella 16.00-ni.
 

+ + +