Keskpäevaks käis hääletamas 351 046 valijat

Tänastel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel oli kella 12.00 seisuga käinud hääletamas 351 046 valijat, mis moodustab 32 protsenti nende üldarvust. Kõige kõrgem on seni olnud osalusprotsent Jõgevamaal, kõige väiksem Tartu linnas.

2005.a. kohalikel valimistel oli keskpäevaks käinud hääletamas 22,5 protsenti valijatest.

Täna on kõik valimisjaoskonnad avatud kell 20.00-ni. Valimispäeval saab hääletada üksnes oma elukohajärgses jaoskonnas. Täna toimub ka kodus hääletamine. Kui valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Selleks esitab valija oma elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse hiljemalt kella 16.00-ks.
 

+ + +