Kõik käesoleva aasta kohalikel valimistel kasutatavad kandideerimisdokumentide vormid läbisid uuenduskuuri

Vabariigi Valimiskomisjon kinnitas oma eilsel koosolekul oktoobris toimuvateks kohalikeks valimiseks kandideerimisdokumentide vormid ning täpsustas ka teisi kandideerimisega seotud õigusakte. Vormide kinnitamise määrus jõustub 1. aprillil 2013, kuid uute vormidega on võimalik tutvuda Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel varem, pärast nende avalikustamist Riigi Teatajas.

Muutunud on ka valimisliitude registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks. Valimisliidu juriidiliseks vormiks on nüüd seltsing ning lisandunud on teisigi täiendusi. Seoses sellega koostas Vabariigi Valimiskomisjon soovitusliku seltsingulepingu näidise, mis on samuti leitav valimiskomisjoni veebilehel pärast teiste vormide avalikustamist.

Lisaks otsustas valimiskomisjon käesoleval aastal rakendada katseliselt kõikide omavalitsuste valimistel elektroonilise hääle kontrolli süsteemi. Elektroonilise hääle kontrolli katseline tarkvararakendus valijale luuakse kõige levinumale mobiiloperatsioonisüsteemile Android.

 

 

 

 

+ + +