Kõik Vabariigi Valimiskomisjoni määrused on jõustunud

Alates 25. juulist 2009 on jõustunud kõik 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisega seotud Vabariigi Valimiskomisjoni määrused, millega saab tutvuda õigusaktide lehel.

+ + +