Kõik valimistejärgsed kaebused on saanud lahenduse

Neljapäeval, 19. detsembril võttis Riigikohus vastu otsuse viimase 2013. a kohalike valimiste järgse kaebuse osas. See otsus võimaldab ka Eestis viimasel veel mitte kogunenud kohalikul omavalitsuse volikogul – Alajõe vallavolikogul – lähiajal kokku tulla.

Vabariigi Valimiskomisjoni otsused on avalikustatud Riigi Teatajas.

Riigikohus vaatas valimispäevale järgnenud valimiskaebusi läbi järgmistes asjades:

3-4-1-64-13
3-4-1-62-13
3-4-1-60-13
3-4-1-59-13
3-4-1-58-13
3-4-1-57-13

+ + +