Maakonnakomisjonid lõpetasid häälte ülelugemise

Vastavalt valimisseadusele viidi maakonnakomisjonides läbi häälte teistkordne ülelugemine, mille tulemusena täpsustusid valimispäeva õhtul avalikkusele edastatud operatiivandmed.
Riigikogu valimistel osales 580 264 inimest 913 346-st hääleõiguslikust kodanikust. Seega on Riigikogu valimiste osalusprotsent 63,5.
Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab hääletamis- ja valimistulemused pärast kolmepäevast kaebetähtaja möödumist.
 

+ + +