Moodustati elektroonilise hääletamise komisjon

Tulenevalt 11. novembril jõustunud Riigikogu valimise seaduse muudatusest moodustas Vabariigi Valimiskomisjon 7. detsembril elektroonilise hääletamise komisjoni.

Komisjoni esimeheks nimetati Tarvi Martens – AS Sertifitseerimiskeskus sertifitseerimise valdkonnajuht ja senine elektroonilise hääletamise projektijuht.

Liikmeteks on :

Epp Maaten – Riigi Infosüsteemi Ameti järelevalve osakonna juhataja,
Uve Lokk – Riigikogu Kantselei infotehnoloogia osakonna peaspetsialist,
Hillar Aarelaid – Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbeintsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juhataja,
Sven Heiberg – AS Cybernetica teadur,
Tavo Toomemägi – AS Sertifitseerimiskeskus klienditoe osakonna spetsialist.

Komisjoni ülesanneteks on ette valmistada ja korraldada elektrooniline hääletamine, lahendada seadusekohast elektroonilist hääletamist takistavad juhtumid, teha kindlaks elektroonilise hääletamise tulemused ning täita muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

+ + +