Nelja päeva jooksul on eelhääletanud 76 759 valijat

Täna kell 20 lõppes maakonnakeskustes eelhääletamine, kus osales neljal päeval kokku 21 144 valijat.

Tallinna valimisjaoskondades on valimas käinud 12 744 valijat ning Tartus 4157 valijat. Teistes maakonnakeskustes oli hääletanuid vahemikus 144 kuni 525.

Esimesel eelhääletamise päeval osales valimisjaoskondades kokku 4215, teisel päeval 5766, kolmandal päeval 5224 ja neljandal päeval 5939 valijat.

Interneti teel on täna kella 20:05 seisuga hääletanud 55 615 valijat.

Homsest, 14. oktoobrist kella 12-st algab eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades üle Eesti. Sealhulgas on igas vallas või linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma registrijärgset elukohta.

Elektrooniliselt saab hääletada ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kella 18:00-ni.
 

+ + +