Pärastlõunaks käis hääletamas 316 631 valijat

Täna kella 16.00 seisuga on Euroopa Parlamendi valimistel käinud hääletamas 316 631 hääleõiguslikku kodanikku, mis moodustab  34,9 protsenti nende üldarvust. Kõige kõrgem on seni olnud osalusprotsent Tallinnas (43,1 %), kõige väiksem  Saaremaal ja Võrumaal ( 26,7 %).

2004.a. Euroopa Parlamendi valimistel oli pärastlõunaks käinud hääletamas 21,2% valijatest.

Täna on kõik valimisjaoskonnad avatud kella 20.00-ni. Valimispäeval saab hääletada üksnes oma elukohajärgses jaoskonnas.

+ + +