Pärastlõunaks käis hääletamas 491 450 valijat

Riigikogu valimistel oli täna kella 16.00 seisuga käinud hääletamas 491 450 hääleõiguslikku kodanikku, mis moodustab 53,9 % valijate üldarvust. Kõige kõrgem on seni olnud osalusprotsent Tallinnas (59,5 %), kõige väiksem Ida-Virumaal (46,8 %).

2007.a. Riigikogu valimistel oli kella 16.00-ks käinud hääletamas 50,6 % valijatest.

Täna on kõik valimisjaoskonnad avatud kell 20.00-ni. Valimispäeval saab hääletada üksnes oma elukohajärgses jaoskonnas. Elektrooniliselt antud häält enam muuta ei saa.

+ + +