Peagi algab kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks esitamine

 21. augustil algab kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks esitamine oktoobris toimuvateks kohalikeks valimisteks.

Kandidaate saab registreerimiseks esitada 21 päeva jooksul ja see lõpeb 10. septembril kell 18:00. Valimisliitude registreerimiseks esitamine lõpeb 5 päeva varem, 5. septembril. Valimisliite ja kandidaate registreerivad valla ja linna valimiskomisjonid.

Esmakordselt tuleb valimisliidu moodustajatel sõlmida seltsinguleping, mis reguleerib liikmete omavahelisi suhteid. Valimisliidu registreerimiseks esitamise teatise juurde tuleb lisada leping, mille näidis on kättesaadav Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel. Seltsingulepingu kohustust varasemalt ei olnud ja seega tuleks sellele eriti tähelepanu pöörata. Lisainfot jagavad ka valla- ja linnasekretärid.

20. septembriks koostab Siseministeerium valijate nimekirjad. Seejuures tuleb arvestada, et elukoha aadressiandmetes pärast seda tehtud muudatusi valijanimekirjade koostamisel arvesse ei võeta. Hääleõiguslik isik saab valida üksnes oma elukohajärgses valimisringkonnas üles seatud kandidaatide vahel.

Valimispäev on 20. oktoober. Eelhääletamine algab maakonnakeskuse jaoskondades 10. oktoobril ja lõpeb 13. oktoobril. Seal saavad hääletada kõik valijad sõltumata oma registrijärgsest elukohast. 

14. – 16. oktoobril on eelhääletamiseks avatud kõik jaoskonnad. Igas vallas ja linnas on vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohta. 10. – 16. oktoobrini on võimalus elektrooniliselt hääletada. Valimispäeval, 20. oktoobril toimub elukohajärgses jaoskonnas hääletamine, samuti on võimalik hääletamiskasti koju tellida kas telefoni (vaid valimispäeval 9:00 – 14:00) või kirjaliku taotluse esitamise teel.

 

+ + +