Pühapäeval toimuvad Riigikogu valimised

6. märtsil on kõik valimisjaoskonnad avatud kella 9.00-st kuni 20.00-ni. Valimispäeval saab hääletada üksnes oma kodukoha jaoskonnas. Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument (näiteks pass, isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus), millel on isiku nimi, sünniaeg või isikukood ja foto. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta. Hääletamissedelile tuleb selgelt ja arusaadavalt kirjutada kandidaadi number. Elektrooniliselt antud häält valimispäeval enam muuta ei saa.

Samal päeval toimub ka kodus hääletamine. Kui valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Selleks esitab valija oma elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse hiljemalt 6. märtsil kuni kella 16.00-ni.

Teadmiseks toimetustele

6. märtsil on kella 14.00 – 24.00-ni avatud välisministeeriumi pressikeskus, kus saab informatsiooni valimiste käigu ja valimistulemuste kohta. Kell 17.00 toimub pressikonverents, kus  Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Heiki Sibul annab ülevaate valimiste senisest käigust ja vastab ajakirjanike küsimustele. Pühapäeval on pressikeskuse infotelefon 637 7630.

Elektrooniliselt antud häälte avalik lugemine algab pühapäeval kell 18.00 Toompea lossi konverentsisaalis. Registreerimine alates 17.30st lossi vestibüülis. Ajakirjanikud pääsevad lossi töötõendi ettenäitamisel. Konverentsisaali sisenemisel tuleb jätta hoiule sidevahendid (mobiiltelefonid, sülearvutid, raadiomikrofonid, sh telekaamerate juurde kuuluvad raadiomikrofonid  jms). Konverentsisaalis saab kasutada ainult sinna paigutatud arvuteid. Kuna valimisseaduse kohaselt võib hääletamistulemusi avaldada alles pärast kella 20, ei saa keegi kohalviibijaist ajavahemikus 19.00 – 20.00 ruumist lahkuda.

Valimiste üldinfo telefonidel 631 6540 ja 631 6300, ajakirjanike kontakttelefon on 516 5808. Täiendavat infot valimiste kohta saab aadressil www.vvk.ee, samuti operatiivselt Facebookis aadressil www.facebook.com/valimiskomisjon  ja Twitteris www.twitter.com/valimiskomisjon

 
Vabariigi Valimiskomisjoni sekretariaat
4. märts 2011
+ + +