Riigikogu valimiste kautsjoni määr on langenud

21.10.2014

Vabariigi Valimiskomisjon on võtnud vastu kõik määrused, mis reguleerivad 2015. aasta Riigikogu valimiste korraldamist, nende hulgas ka kandidaatide registreerimise korra ja kandideerimisvormid.

Kandidaate saab üles seada detsembri algusest pärast seda, kui Vabariigi president on valimised välja kuulutanud ning Vabariigi Valimiskomisjon mandaadid ringkondade vahel jaotanud. Kandidaate saab esitada kuni 15. jaanuarini.

Enne kandidaatide registreerimist peavad erakonnad ja üksikkandidaadid kandma Rahandusministeeriumi arvele kautsjoni, mis on alates eelolevatest valimistest ühe kuupalga alammäär. Seni oli Riigikogu valimistel kautsjoniks kaks kuupalga alammäära. „Seega on kautsjoni summaks 355 eurot iga kandidaadi kohta,“ sõnas Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu.

Riigikogu valimised toimuvad Eestis 1. märtsil. Välisesindustes saab hääletada alates 14. veebruarist, Eestis algab e-hääletamine ja eelhääletamine 19. veebruarist.