Riigikogu valimistel hääletas esialgsetel andmetel 63,7% valijatest

Esialgsetel andmetel hääletas Riigikogu valimistel 63,7 %  valijate üldarvust. Kõige kõrgem oli osalusprotsent Harjumaal (69,3%), kõige madalam Ida-Virumaal (54,6%).

Täpsem info: http://rk2015.vvk.ee/participation.html

2011. aasta Riigikogu valimistest võttis osa 63,5% valijaskonnast.

 

+ + +