Riigikogu valimistel on eelhääletanud 19,5% valijatest

Täna õhtu kella 20 seisuga on Riigikogu valimistel oma hääle andnud 175 307 valijat, mis moodustab 19,5% valijate üldarvust. Elektrooniliselt on antud 115 617 häält, jaoskondades 59 690 häält.

Täpsem info: http://rk2015.vvk.ee/participation.html

Nelja aasta eest toimunud Riigikogu valimistel oli sama ajaga oma hääle andnud 110 934 valijat, mis moodustas 12,2 protsenti nende üldarvust. Küll aga on oluline rõhutada, et 2011. aastal ei toimunud hääletamist maakonnakeskustes.

Kõigis jaoskondades on võimalik eelhääletada veel homme ja ülehomme, 24. ja 25. veebruaril kell 12-20. Hääletada saab nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas. Selliseid jaoskondi on igas vallas või linnas vähemalt üks (nt Tallinnas 18, Tartus 6). Lisainformatsiooni saab Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt http://info.rk2015.vvk.ee/valimisjaoskonnad.

Valima minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart, pass, juhiluba või pensionitunnistus. Valijakaarti ei pea kaasa võtma.  

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee kuni 25. veebruari kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel jaoskonnas.

Valimispäeval, 1. märtsil häält muuta ei saa ning hääletada saab ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. 

+ + +