Riigikohus ei rahuldanud Andres Jaadla kaebust

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis täna oma otsusega nr 3-4-1-22-12 Andres Jaadla kaebuse rahuldamata.

Andres Jaadla esitas17. septembril Riigikohtule kaebuse, milles palus tühistada Vabariigi Valimiskomisjoni 12.09.2012 otsuse nr 2, millega tunnistati kehtetuks Rakvere Linna Valimiskomisjoni 30.08.2012 otsus nr 2 "Rakvere linnavolikogu liikme volituste taastamise avalduse läbivaatamine".

Vabariigi Valimiskomisjon tunnistas 12. septembri koosolekul kehtetuks Rakvere Linna Valimiskomisjoni 30.08.2012 a. otsuse, millega valimiskomisjon oli taastanud Andres Jaadla Rakvere Linnavolikogu liikme volitused. Andres Jaadla on Viru Maakohtu otsusega tunnistatud süüdi tahtlikus kuriteos, kuid otsus on ühes osas tühistatud ja teises osas jõustunud.

Pärast järelevalve läbiviimist leidis Vabariigi Valimiskomisjon, et Andres Jaadla suhtes on sellegipoolest jõustunud süüdimõistev kohtuotsus tahtlikus kuriteos, mis seaduse kohaselt toob kaasa volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise. Valimiskomisjon leidis, et ka osaliselt jõustunud kohtuotsus toob kaasa volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise.


 

 

+ + +