Täna on kandidaatide registreerimiseks esitamise viimane päev

Oktoobris toimuvateks kohalikeks valimisteks saab kandidaate registreerimiseks esitada täna kella 18-ni.
Valimisliitude registreerimine lõppes 5. septembril. 9. septembri seisuga oli registreeritud ligi 300 valimisliitu üle Eesti. Kandidaatide lõplik nimekiri ning valimistel osalevate valimisliitude arv avalikustatakse pärast 16. septembrit.
Hiljemalt 15. septembril registreerivad valla ja linna valimiskomisjonid nõuetekohaselt esitatud kandidaadid. Samuti selgitavad valimiskomisjonid 15. septembriks liisu heitmise teel registreerimisnumbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude ning üksikkandidaatide vahel.
Siseministeerium koostab 20. septembri seisuga valijate nimekirjad. Seejuures tuleb arvestada, et elukoha aadressiandmetes pärast seda tehtud muudatusi valijate nimekirjade koostamisel arvesse ei võeta.
Valimispäev on 20. oktoober. Eelhääletamine algab maakonnakeskuse jaoskondades 10. oktoobril ja lõpeb 13. oktoobril. Seal saavad hääletada kõik valijad sõltumata oma registrijärgsest elukohast.
14. – 16. oktoobril on eelhääletamiseks avatud kõik jaoskonnad. Igas vallas ja linnas on vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohta. 10. – 16. oktoobrini on võimalus elektrooniliselt hääletada. Valimispäeval, 20. oktoobril toimub üksnes elukohajärgses jaoskonnas hääletamine, samuti on võimalik hääletamiskasti koju tellida kas kirjaliku taotluse esitamise teel või valimispäeval ka telefoni teel.
Valimisi puudutav lisainfo on kättesaadav Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel.
Taustaks:
2005. aastal osales kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 186 ja 2009. aastal 324 valimisliitu.

 

 

+ + +