Täna toimub Riigikogu konverentsikeskuses seminar "Eesti valimisuuringud: hetkeseis ja tulevikuväljavaated"

Täna 20 aastat tagasi toimusid esimesed taasiseseisvunud Eesti Riigikogu valimised.  Sellest alates on Riigikogu valimised toimunud kuuel korral, kohalike omavalitsuste valimised kuuel korral ning Euroopa Parlamendi valimised kahel korral. Neid valimisi on uuritud mitmel erineval moel, kuid sellesuunaline tegevus Eestis on seni olnud nõrgalt koordineeritud ning kogutud andmed ei ole üldjuhul olnud avalikkusele kättesaadavad.

Neljapäeval, 20. septembril algusega kell 14.00 tutvustatakse Riigikogu konverentsisaalis Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi algatust „Eesti valimisuuringud“, mille eesmärk on:

- viia läbi valimiste ja valimiskäitumisega seotud uuringuid Eestis;
- arendada valimisuuringute alast kompetentsi ning tõsta uuringute kvaliteeti;
- osaleda valimisteemaliste rahvusvaheliste võrgustike töös;
- koondada ja süstematiseerida uuringute käigus kogutud andmeid ning nende põhjal koostatud publikatsioone ning teha need kättesaadavaks laiemale avalikkusele;
- tutvustada ja populariseerida teadustulemusi.

Kõneletakse valimisuuringute hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest Eestis ning presenteeritakse uut andmeportaali ENES, kus on kättesaadavad nii valimisjärgsete küsitlusuuringute andmed kui ka mitmesugused muud materjalid kõigi taasiseseisvunud Eestis asetleidnud valimiste kohta.

Ürituse peaesinejaks on Prof. Gabor Toka Kesk-Euroopa Ülikoolist, kes räägib valimisuuringute rahvusvahelisest koordineerimisest võrgustikus Comparative Study of Electoral Systems. Seminari lõpetab Prof. Vello Pettai, kes esitleb oma uut raamatut Elections in Estonia 1990-1992: Transitional and Founding.

vt ka seminari kava

Seminari korraldab Tartu Ülikooli riigiteaduste instituut koostöös Vabariigi Valimiskomisjoniga.

 

 

+ + +