Tänasest algab eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades

14. – 16. oktoobrini on eelhääletamiseks avatud kõik valimisjaoskonnad üle Eesti.

Kolme päeva jooksul kell 12:00 – 20:00 saab valija hääletada oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Elukohajärgse valimisjaoskonna asukoht on märgitud valijakaardile, mida jaoskonda hääletamiseks kaasa võtta ei ole vaja. Valimisjaoskondade info leiab aadressilt.

Kui elukohajärgne hääletamine ei ole võimalik, on igas vallas või linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond väljaspool registrijärgset elukohta hääletamiseks. Esmaspäevast kolmapäevani on võimalik taotleda ka hääletamist asukohas (näiteks haiglas, hooldekodus, oma elukohas, mis ei ole rahvastikuregistri järgne elukoht). Seda tingimusel, et valija ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas. Asukohas hääletamiseks tuleb esitada lähimale väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile või valla- või linnavalitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele) eelhääletamise viimase päeva (so kolmapäeva) kella 14:00-ni kirjalik taotlus asukohas hääletamiseks. Lisainfo

Valimispäeval, 20. oktoobril saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik elukohajärgse valimisjaoskonna valijal taotleda hääletamist ka kodus. Kodus hääletamiseks tuleb esitada elukohajärgsele valimisjaoskonnale või valla- või linnavalitsusele hiljemalt valimispäeval kell 14:00 kirjalik taotlus. Hääletamiskasti saab koju tellida ka telefoni teel, kuid seda ainult valimispäeval kella 9:00-st kuni 14:00-ni.

Elektrooniline hääletamine kestab 16. oktoobril kell 18:00-ni, hääletada saab ööpäevaringselt.
 

+ + +