Täpsustatud andmetel hääletas 64,2 % valijatest

Täna toimus vastavalt seadusele Riigikogu valimistel antud häälte teistkordne ülelugemine maakonnakomisjonides. Hääletamistulemuste kontroll mandaatide jaotussesse muudatusi ei toonud.

Riigikogu valimistel osales 577 929 inimest 899 793-st hääleõiguslikust kodanikust. Seega on Riigikogu valimiste lõplik osalusprotsent 64,2.

Kehtetuid sedeleid oli 3797, mis moodustab 0,7% kõikidest sedelitest.

Kaebuste esitamiseks Vabariigi Valimiskomisjonile on aega kolm tööpäeva. 

+ + +