Teine üksikkandidaat esitas dokumendid kandideerimaks Riigikogu valimistel

Teise üksikkandidaadina esitas oma dokumendid Vabariigi Valimiskomisjonile Marek Ranne, kes soovib Riigikogu valimistel kandideerida ringkonnas nr 11 (Võru-, Valga- ja Põlvamaa).

Varem oli end üles seadnud üksikkandidaat Jaak Vackermann, kes soovib kandideerida ringkonnas nr 4 (Harju- ja Raplamaa).

Kandidaate saab esitada 15. jaanuarini.  VVK võtab registreerimisdokumente vastu aadressil Tallinn, Toompea 1 igal tööpäeval kella 10 – 16-ni, riigipühade eelsetel päevadel kella 10-14-ni. Dokumente võetakse vastu kohapeal, kuid neid saab saata ka digiallkirjastatult VVK aadressile info at vvk dot ee.

Enne registreerimist peab erakond või üksikkandidaat kandma Rahandusministeeriumi arvele kautsjonisumma, mis eelolevatel valimistel on 355 eurot iga kandidaadi kohta.

Riigikogu valimised toimuvad 1. märtsil 2015. Eelhääletamine ja e-hääletamine algab 19. veebruaril. 

+ + +