Teistkordne häältelugemine esialgseid valimistulemusi ei muutnud

Täna toimus vastavalt seadusele teistkordne häältelugemine maakonnakomisjonides. Hääletamistulemuste kontroll ei muutnud mandaatide jaotust. Esialgsetel andmetel valiti Euroopa Parlamendi liikmeteks Edgar Savisaar, Indrek Tarand, Siiri Oviir, Kristiina Ojuland, Tunne-Väldo Kelam ja Ivari Padar.

Eesti Keskerakonna palvel toimub homme osades maakonnakonnakomisjonides täiendav järelkontroll.

Täpsustatud andmetel oli valimistest osavõtu protsent 43,9. Ametlikud valimistulemused selguvad hiljemalt 20. päeval pärast valimisi.

+ + +