Teistkordne häältelugemine valimistulemusi ei muutnud

Täna toimus vastavalt seadusele Euroopa Parlamendi valimiste teistkordne häältelugemine maakonnakomisjonides. Hääletamistulemuste kontroll ei muutnud mandaatide jaotust. Euroopa Parlamendi liikmeteks valiti Andrus Ansip, Yana Toom, Tunne-Väldo Kelam, Marju Lauristin, Indrek Tarand ja Kaja Kallas.

Täpsustatud andmetel oli valimistest osavõtu protsent 36,5 %. Ametlikud valimistulemused kinnitatakse hiljemalt 20ndal päeval pärast valimisi.

+ + +