Teistkordne häältelugemine valimistulemusi ei muutnud

26.05.2014

Täna toimus vastavalt seadusele Euroopa Parlamendi valimiste teistkordne häältelugemine maakonnakomisjonides. Hääletamistulemuste kontroll ei muutnud mandaatide jaotust. Euroopa Parlamendi liikmeteks valiti Andrus Ansip, Yana Toom, Tunne-Väldo Kelam, Marju Lauristin, Indrek Tarand ja Kaja Kallas.

Täpsustatud andmetel oli valimistest osavõtu protsent 36,5 %. Ametlikud valimistulemused kinnitatakse hiljemalt 20ndal päeval pärast valimisi.