Vabariigi President kuulutas välja Riigikogu valimised

Vabariigi Presidendi otsus nr 769

Kuulutan välja Riigikogu korralised valimised 6. märtsil 2011 vastavalt põhiseaduse § 60 lõikele 3.

Alus:

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 3,
Riigikogu valimise seaduse § 2.
 
Toomas Hendrik Ilves

 

 

 

 

+ + +