Vabariigi Valimiskomisjon vaatas läbi kaebuseid

Vabariigi Valimiskomisjoni 4. novembri istungil vaadati läbi kaks kaebust ja üks taotlus.

Komisjon vaatas läbi Alajõe valla elanike kaebuse ja saatis selles Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile uuesti läbi vaatamiseks valimiskomisjoni pädevusse kuuluvate küsimuste osas. Muus osas jäeti kaebus rahuldamata.

Rahuldamata jäeti kaebus, mis puudutas hääletamistulemuste kindlakstegemist Mustvees.

Vabariigi Valimiskomisjon võttis vastu järelevalve otsuse ühe Narva linna valimisjaoskonna tegevuse osas.

Tänase seisuga on Vabariigi Valimiskomisjon arutanud kokku viite kaebust ja ühte taotlust.

 

+ + +