Vabariigi Valimiskomisjon arutas kaebuseid

Vabariigi Valimiskomisjon vaatas oma 29. oktoobri istungil läbi kolm kaebust ja ühe taotluse. Komisjon otsustas jätta läbi vaatamata ühe kaebuse, rahuldamata kaks kaebust ning ühe taotluse alusel algatada järelevalve.

+ + +