Vabariigi Valimiskomisjon menetleb Saue Linnavolikogu puudutavat kaebust

23. aprillil 2012 laekus Vabariigi Valimiskomisjonile Rafael Amose kaebus, millega ta vaidlustab Harju Maakonna Valimiskomisjoni 18. aprilli otsuse nr 3 „Rafael Amose kaebuse läbivaatamine ja järelevalve teostamine“. Rafael Amose kaebus puudutab tema volituste peatamise ja lõpetamise küsimust Saue Linnavolikogu liikmena.
Valimiskomisjon arutab kaebust oma koosolekul, 26. aprillil 2012.

 

+ + +