Vabariigi Valimiskomisjon kuulutab tulemused välja esmaspäeval

Tänaseks on Riigikohus läbi vaadanud kõik Riigikogu valimiste kohta esitatud kaebused, mis jäid kõik läbi vaatamata või rahuldamata. Kuna Riigikohtusse esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused, registreerib Vabariigi Valimiskomisjon (VVK) Riigikogu liikmed, millega kuulutab välja Riigikogu valimiste tulemused esmaspäeval, 23. märtsil kell 11 algaval koosolekul.

Lisaks registreeritakse ka Riigikogu asendusliikmed ja võetakse vastu lisamandaatide otsus. Samuti teeb VVK otsuse kautsjoni tagasimaksmise kohta. Kautsjon makstakse tagasi erakondadele, kes pääsesid Riigikokku.

Vabariigi Valimiskomisjoni otsus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Samast päevast algavad uue Riigikogu liikmete volitused ja lõpevad eelmise koosseisu liikmete volitused.

 

+ + +