Vabariigi Valimiskomisjon luges Andres Jaadla volitused Rakvere Linnavolikogu liikmena lõppenuks

Vabariigi Valimiskomisjon tunnistas tänasel koosolekul kehtetuks Rakvere Linna Valimiskomisjoni 30.08.2012 a. otsuse, millega valimiskomisjon oli taastanud Andres Jaadla Rakvere Linnavolikogu liikme volitused. Andres Jaadla on Viru Maakohtu otsusega tunnistatud süüdi tahtlikus kuriteos, kuid otsus on ühes osas tühistatud ja teises osas jõustunud.

Vabariigi Valimiskomisjon leidis pärast järelevalve läbiviimist, et Andres Jaadla suhtes on sellegipoolest jõustunud süüdimõistev kohtuotsus tahtlikus kuriteos, mis seaduse kohaselt toob kaasa volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise. Valimiskomisjon leidis, et ka osaliselt jõustunud kohtuotsus toob kaasa volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise.

Vabariigi Valimiskomisjoni otsust on huvitatud isikul võimalik vaidlustada Riigikohtus.

+ + +