Vabariigi Valimiskomisjon on läbi vaadanud üheksa kaebust

Vabariigi Valimiskomisjon on tänase seisuga läbi vaadanud ja jätnud rahuldamata või läbi vaatamata üheksa kaebust.

Kaebused puudutasid kinnipeetavate ja mitte Eesti või Euroopa Liidu kodanike kandideerimisõigust, kandidaatide elukohanõuet, samuti valimisliidu registreerimata jätmist.

Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale on võimalik esitada kaebus Riigikohtule.
 

+ + +