Vabariigi Valimiskomisjon registreeris presidendikandidaadid

Vabariigi Valimiskomisjon registreeris täna toimunud koosolekul Vabariigi Presidendi valimise kandidaatideks valimiskogu esimeses hääletusvoorus  Marina Kaljuranna, Mart Helme ja Allar Jõksi. Lisaks kantakse hääletamissedelile Siim Kallase ja Mailis Repsi nimi.

Kallas ja Reps kandusid edasi Riigikogu kolmandast voorust. Valimiskoguks seadsid 26 valimiskogu liiget üles Marina Kaljuranna, 21 valimiskogu liiget Mart Helme ja 50 valimiskogu liiget Allar Jõksi.

Vabariigi Presidendi valimise esimene voor valimiskogus toimub Estonia kontserdisaalis homme, 24. septembril kell 12. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamus.

Kui ükski kandidaat ei saa esimeses voorus nõutavat häälteenamust, toimub teine voor kell 16. Hääletamissedelile kantakse siis kahe esimeses voorus enim hääli saanud kandidaadi nimed. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamus.

Valimiskogu koosneb 101 Riigikogu liikmest ja 234 kohalike omavalitsuste volikogude liikmest. 

Kui ükski kandidaat ei saa teises voorus nõutavat häälteenamust, toimub 14 päeva jooksul Vabariigi Presidendi erakorraline valimine Riigikogus. Valimistoimingud algavad taas Riigikogu I hääletusvoorust ning sellele eelnevast kandidaatide ülesseadmisest.

+ + +