Rae Vallavolikogu liikmed kaebasid edasi Harju Maakonna Valimiskomisjoni otsuse

Vabariigi Valimiskomisjon arutab 5. märtsil kell 13.00 toimuval koosolekul Meelis Kasemaa ja Aivo Hommiku kaebust, millega palutakse tühistada Harju Maakonna Valimiskomisjoni 23. veebruari 2012 otsus nr 2 "Einar Kinki kaebuse läbivaatamine ja järelevalve teostamine". Vaidlus puudutab Rae Vallavolikogu liikmeteks valitud ja samaaegselt vallavalitsuse liikmetena töötanud volikogu liikmete volituste peatamise või lõpetamise küsimust.

+ + +