Vabariigi Valimiskomisjonil täitub 20 tööaastat taasiseseisvunud Eestis

30. aprillil möödub 20 aastat Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi otsusest kinnitada Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni koosseis, mis oli sel ajal 22- liikmeline. 20 aasta jooksul on Vabariigi Valimiskomisjon korraldanud kokku 19 valimist ning 2 rahvahääletust. Lisaks korraldab Vabariigi Valimiskomisjon Riigikogu juhatuse valimisi, lahendab valimiskaebusi ning osaleb valimisalases õigusloomes. 

Sõjaeelses Eestis korraldas valimisi valimiste peakomitee ning enne taasiseseisvumist oli kokku kutsutud Eesti NSV Valimiskomisjon. Käesoleval ajal on Vabariigi Valimiskomisjon seitsmeliikmeline ja selle koosseisu  kuuluvad esimese astme kohtu kohtunik, teise astme kohtu kohtunik, õiguskantsleri nõunik, Riigikontrolli ametnik, riigiprokurör, Riigikogu Kantselei ametnik ja Riigikantselei ametnik. Esimehe ja aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast. Alates 2000. aastast täidab esimehe ülesandeid Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul ning aseesimehe ülesandeid alates 2008. aastast Õiguskantsleri Kantselei direktor Alo Heinsalu. Varem on esimeesteks olnud Eerik-Juhan Truuväli, Avo Blankin ja Enn Markvart.

Praegu tegutseva komisjoni koosseisu volitused lõpevad 31. mail 2012. Maikuu jooksul nimetavad vastavate asutuste juhid uued komisjoni liikmed, kes valivad juuni alguses enda seast ka uue komisjoni esimehe ning aseesimehe.

+ + +