Valimiskogu Vabariigi Presidenti ei valinud

Täna toimunud Vabariigi Presidendi valimise teises hääletusvoorus valimiskogus ei saanud kumbki kandidaat nõutavat häälteenamust.

Teises voorus võttis hääletamisest osa 332 valimiskogu liiget. Siim Kallas kogus 138 ja Allar Jõks 134 häält. Ristiga märgistamata hääletamissedeleid oli 57, kehtetuid hääletamissedeleid oli 3.

Valituks oleks osutunud kandidaat, kelle poolt oleks hääletanud hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete enamus.

Kuna ükski kandidaat ei saanud ka teises voorus nõutavat häälteenamust, toimub 14 päeva jooksul Vabariigi Presidendi erakorraline valimine Riigikogus. Valimistoimingud algavad taas Riigikogu I hääletusvoorust ning sellele eelnevast kandidaatide ülesseadmisest.

 

+ + +